Projektek

re:harmóniák

Régi keresztyén énekek újracsomagolva. Krisztus urunk feltehetőleg erre azt mondaná, régi bort új tömlőbe öntünk. És ez így is van. Az értéket megőrizzük, miközben új harmóniákkal fűszerezve, új hangszerelésben tárjuk a nagyérdemű elé.

Ha érdekel, miről is van pontosan szó, várlak a reharmoniak.gusztinrudolf.hu oldalon.

Estvéli dicséretek

Régen a polgári szalonok jelentették az eszmecsere helyszínét és a közösségi teret – legalábbis egy szeletét egy bizonyos társadalmi rétegnek. De ugyanez a kor, a 18–19. század volt az, amikor főúri, később polgári szalonokban muzsikáltak a zenészek a közönségnek. Mindezt a milliőt visszahozva – a régi korok nagy rajongója vagyok – álmom, hogy klasszikus nagypolgári környezetben egy este akusztikus zenélés keretén belül egy kisebb közösség – mintegy gyülekezeti éneklés – közösen vegyen részt Istent dicsőítő énekek éneklésében. Ha valaki szeretné hallani, milyen zenei hangulatra gondolok ez alatt, kattinson a reharmonia.gusztinrudolf.hu oldalra, és hallgasson bele az ott található felvételekbe, vagy keresse a re:harmónia csatornát a Vimeo portálon.

Keresztyén zenei blog

Hónapok óta foglalkoztat a kérdés, hogy milyen hiánypótló lenne magyar nyelvű zeneelméleti videóblogot készíteni (vö. Adam Neely, Rick Beato, Listening in, David Bruce Composer, David Bennett Piano stb. YouTube csatornák). Az EMMI Vallásos Könnyűzenei Támogatás 2021-es pályázati felhívása kapcsán merült fel bennem, milyen jó lenne keresztény egyházzenei és könnyűzenei berkeken belül egy olyan platformot létrehozni, amely minőségi módon magas szintű tartalmat közvetít. Azt remélem, zenei hátterem, zenetörténeti ismereteim, gyakorlati zenei élményeim, valamint a teológiai tanulmányaim és aktív, zenén túli szolgálati tapasztalataim egy olyan kombinációt jelentenek, ami értékes lehet a magyar keresztény és keresztény zenészek számára. Gondolkodom egy blog létrehozásán, ahol keresztény zenével kapcsolatos írásokat osztanék meg, amelybe behozom a zenetörténeti/zenetudományi, teológiai, liturgikai, esztétikai perspektívákat, ezzel engedve, hogy a különböző területek gazdagítsák egymást. Nem tudományos előadások közlésére szánom mindezt, hanem közérthető formában tárnék olyan tartalmakat és gondolatokat közre, amely a lelkészeket, zenészeket további gondolkodásra, elmélkedésre serkenthet. Olyan emberként azonban, aki maga is aktívan zenél, egyáltalán nem állnék meg az elméleti szinten, hanem praktikus zenei kérdésekre is fókuszálnék. (Részletezést lásd alább.)

Videóblog tartalmával kapcsolatos elképzelések, ötletek: 1) Keresztény énekek bemutatása (keletkezés, író, zeneszerző, teológiai mondanivaló, irodalmi elemzése, zenei elemzése). 2) Interjú/beszélgetés magyar keresztény zenészekkel, dalírókkal/zeneszerzőkkel. 3) Esztétikai, filozófiai és liturgikai kérdések tárgyalása. 4) Költők, írókkal való beszélgetés, énekek szövegének elemzése. 5) Dal írása élőben (külső zenészek bevonásával), azaz betekintés a kulisszák mögé. Ennek egy másik variánsa, hogy a Dalfutár műsorhoz hasonlóan, keresztény művészek bevonásával megkérni a szöveg majd zene megírására, és megbízni keresztény előadókat a kivitelezéssel. (Ezek mindegyike külön ember lenne, akik egymástól függetlenül dolgoznának, és csak a folyamat végén, a felvételnél találkoznának.) 6) Keresztény énekek előadásával kapcsolatos praktikus tippek, pl. újraharmonizálás bemutatása, énekegyveleg készítése, tematikához való illeszkedés stb.)

Ad 1.: A megszokott külföldi dalok bemutatása mellett kifejezetten hangsúlyosan szerepelnének magyar énekek, sőt kortárs magyar dalszerzőket is megszólaltatnék, akik maguk is beszélhetnének a bemutatott énekről. Szeretem a külföldi énekeket (hazánkban különösen az angolszász és német kultúra dominál ilyen téren), ám rendkívül fontosnak tartom a magyar nyelvű, sőt magyar irodalmi/nyelvi kultúrából és zenei világból táplálkozó keresztény dalok propagálását.

Ad 2.: Bár a magyar keresztyén könnyűzenei életen is lehetne még pezsdíteni, de fontosnak tartom a keresztény zenéről való diskurzust is, ami hiszem, hogy nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is élénkítené a hazai szférát. Ebben a hitről, zenéről, személyes élményekről (hitéleti és szakmai egyaránt), a komponálás folyamatáról és sok egyébről lehetne beszélni, ezzel is közelebb hozva az emberekhez ezt a világot.

Ad 3.: Szakmailag megalapozottan, de ismeretterjesztő jelleggel, azaz közérthető módon bemutatni olyan kérdéseket, amellyel nem csak a keresztény zenészek, dicsőítésvezetők találkoznak, hanem a gyülekezeti tagokban is felmerülhetnek. Milyen arányban legyen jelen a zene az istentiszteleten? Hogyan viszonyul egymáshoz a régi himnikus világ a kortárs keresztény könnyűzenéhez? Van-e helye a könnyűzenének az istentiszteleten? Az istentisztelet keretén belül történő közös éneklés (dicsőítés) során a funkció rovására megy-e, ha a zene túlságosan bonyolult, harmóniailag komplex? Stb. Ezek olyan kérdések, amelyek bennem is felmerülnek, és másoktól is hallottam már.

Ad 4-6.: Ezek olyan pontok, amelyek egy pár hónapos projekt keretén belül nem kerülnének megvalósításra, ám amennyiben a támogatásból a technikai felszerelés megvásárlásra kerül, akkor ezek is terítékre kerülnének.

Keresztyén énekek adatbázis

Rengeteg keresztyén ének létezik magyarul, melyek vagy magyar szerzőségük, vagy magyar nyelvre lefordított külföldi dalok. Hiányzik azonban egy olyan – már-már tudományos igényességgel készülő – adatbázis, ahol ezek egy helyre össze van gyűjtve, hasonlóan az angol nyelvű hymnary.org projekthez. Kétségkívül nem az átlag gyülekezeti tagot szólítom meg ezzel, de milyen jó lenne például, ha a „Pass Me Not O Gentle Saviour” vagy a „Nearer My God to Thee” c. ének különböző fordításai (előbbiből hármat ismerek, utóbbiból is legalább ennyi létezik). Ezeket egyébiránt később akár tudományos céllal is fel lehet használni. (Kitűnő tanulmányt lehet írni például a különböző fordítások jellegéről, erősségéről. Ezzel finoman és lassan, de remélhetőleg emelni is lehetne a szövegek minőségein, mert a kritikus olvasat emelheti az ingerküszöböt. Még mindig nem az átlag gyülekezeti tagról beszélek, de nem is neki kell elsősorban ezzel foglalkoznia.)

Keresztyén énekek és a mi mögöttük van

Amikor a gyülekezetben állunk, és az istentiszteleten énekeljük az éneket, vajon tudjuk, milyen élettörténet vagy konkrét esemény húzódik meg az ének szerzője vagy az ének szövege mögött? Tudjuk, mi az ének teológiai tartalma? Angolszász közegben számtalan könyv született már a himnuszok történeti háttereiről, magyarul azonban nem sok, ha akad egyáltalán. Örülnék, ha anyanyelvünkön is elérhető lenne előbb-utóbb egy hasonló.